Hệ thống mạng lưới nhân lực và các mối quan hệ trong và ngoài nước của VietExpress luôn bên cạnh hỗ trợ khách hàng, cung cấp cho họ những tư vấn tốt nhất trong việc kinh doanh xuyên suốt tất cả các khâu trong giao nhận hàng hóa: từ lập kế hoạch đến hỗ trợ trong quá trình hoạt động, báo cáo chi tiết…

VietExpress và mạng lưới các mối quan hệ của chúng tôi có thể mang đến thành công cho khách hàng:

  • Tư vấn đầu tư: ưu đãi đầu tư, tài chính, nguồn lao động…
  • Tư vấn luật trong và ngoài nước: thủ tục, giấy phép…
  • Tư vấn những vấn đề tại địa phương: thời tiết, văn hóa…
  • Kết nối với các nhà cung cấp/nhà phân phối/đối tác tiềm năng
  • Các dịch vụ giá trị gia tăng khác
Rate this post